Susanne Sondrup
FRA STRESS TIL OVERSKUD

FRA STRESS TIL OVERSKUD

Ledertræningsprogrammet Fra stress til overskud er udviklet i samarbejde med top-/mellemledere fra både private og offentlige virksomheder. Det består af en individuel personlig coachingsamtale, en tidsubegrænset e-læringsplatform, der kontinuerligt opdateres, et medlemskab af en lukket internetgruppe med andre ledere og et ugentlig live webinar, hvor du kan stille mig spørgsmål i forhold til dine daglige ledelsesudfordringer.

En langtidssygemeldt medarbejdere koster fra 300.000 kr. til op mod 1.000.000 kr. og for en leder i 55.000 kr. klassen, kan det koste op mod 4.000.000 kr., viser tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed. Dertil kommer, at de medarbejdere, der ofte bliver stressbelastede, er de topydende - det er ildsjælene. Det er dem, der er sværest at undvære eller erstatte. 

Er du en leder, hvor et alt for højt stressniveau er blevet din hverdag? 
- Ud over at det er meget skadeligt for dit helbred, er det noget der i overraskende grad, går ud over din måde at lede på! 
National forskningscenter for arbejdsmiljø kan i deres forskning se, at en lav ledelseskvalitet er den direkte og største årsag til stress hos medarbejderne.
Har du råd til det? 

Mit ledertræningsprogram hjælper virksomheder med, at øge deres lederes viden og handlekompetence i forhold til at skabe overskud og stoppe stress. Hvis du er leder eller mellemleder i en virksomhed, der har brug for at spare på jeres økonomiske og menneskelige ressourcer, så book en uforpligtende samtale med mig i dag.

Susanne Sondrup

Susanne Sondrup

☎ KONTAkT

kontakt@susannesondrup.com 
+45 23 84 83 42